22.rujan – Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Dana 22. rujna je Sigurna kuća Čakovec zajedno sa kolegama iz Policijske uprave međimurske, Centra za socijalnu skrb Čakovec i udrugom Zora obilježila Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na Trgu Republike dijelili su se promotivni letci, razgovaralo se sa građanima, upućivalo ih se u rad institucija te se na taj način ukazalo na sve veći problem današnjice.