Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava  obilježava se svake godine 10. prosinca u spomen dana kada je 1948. godine potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima.

Ove godine obilježili smo ga u Centru za socijalnu skrb Čakovec predstavljanjem Obiteljske medijacije. Također, raspravljali smo općenito o ljudskim pravima te posebno o našoj, međimurskoj, koordinaciji.