Održana prva radionica u sklopu projekta “S.A.A.F.E.E.”

23.02. započeo je ciklus radionica koje će se provesti u sklopu projekta “Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena”.
Održane su prve radionice pod nazivom “Timski rad i suradnja” na kojima su se sudionice upoznale te isprobale kako međusobno surađuju, koje su prednosti i nedostaci timskog rada te se ohrabrile za nastavak svih aktivnosti koje ih čekaju tijekom 2011.
Slijedeća radionica je “Moć pozitivnog mišljenja i samoostvarivanje” koja će se održati 06.04.2011. Na radionicama mogu sudjelovati žene koje su dugo nezaposlene, žrtve obiteljskog nasilja, ne motivirane za uključenje u tržište rada isl. Za sudjelovanje na radionici potrebno se unaprijed najaviti na 040/395-026 (Margareta).