Održane radionice “Jednako vrijedni”

18. i 22. 10. 2012. održane su dvije radionice “Jednako vrijedni” u sklopu istoimenog projekta.  U sklopu radionica sudionici/ce su saznali informacije o antidiskriminacijskom zakonskom okviru – Zakonu o suzbijanju diskriminacije kao i Zakonu o ravnopravnosti spolova.  Osim toga pričali smo o aktivizmu te o načinima na kojima bi aktivnosti koje unapređuju ravnopravnost spolova u Međimurskoj županiji mogli organizirati u seoskim sredinama. Na radionicama je sudjelovalo mnoštvo predstavnika/ca raznih institucija, organizacija i udruga iz Međimurske županije, kao i pojedinaca/ki koji bi se željeli angažirati i doprijeti svojoj lokalnoj zajednici u sudjelovanju i organizaciji ovakvih akcija.

radionica jv _2.JPG

Zakonom o ravnopravnosti spolova utvrđuju se opće osnove za zaštitu i promicanje

ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,

te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih

mogućnosti za žene i muškarce.

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova mogu se obratiti sve osobe koje žele upozoriti

na slučaj diskriminacije ili kršenja prava na osnovi spola, spolne orijentacije, bračnog ili

obiteljskog statusa bez obzira jesu li izravno oštećene.

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova možemo se obratiti pismeno i usmeno. Prijava se može  podnijeti i anonimno, ali je u tom slučaju  postupak utvrđivanja činjenica bitno otežan. Formular za prijavu također možete preuzeti  i na internetskoj stranici Pravobraniteljice.  Postupanje pravobraniteljice je besplatno.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Preobraženska 4/1, 10000 Zagreb

Tel: (0)1 48 48 100; Fax: (0)1 48 44 600

E-mail:  ravnopravnost@prs.hr Web: http://www.prs.hr

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote

ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih

mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi:

–        rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi,zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

Svatko ima pravo podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju. Za podnošenje pritužbe nije nužno da je pritužitelj neposredno oštećen povredom ustavnih i zakonskih prava građana. Pučkom pravobranitelju možete se obratiti ako smatrate da ste diskriminirani, no možete i podnijeti tužbu nadležnom sudu radi utvrđivanja diskriminacije i naknade štete. Na pritužbu pučkom pravobranitelju ne plaća se upravna pristojba.

Pritužbu možete podnijeti osobno ili dostaviti  pisanim putem na:

Ured pučkog pravobranitelja

10 000 Zagreb, Opatička 4,

Telefax 01/6303-014,

E-mail adresu ombudsman@ombudsman.hr

Ukoliko je riječ o diskriminaciji na osnovu invaliditeta i u određenim slučajevima diskriminaciji na osnovu zdravstvenog stanja nadležna je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom prijavu možete podnijeti na:

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Savska 43/3, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: 01/6102-170, fax: 01/6102-199

e-mail: ured@posi.hr, www.posi.hr

Ukoliko je riječ o diskriminaciji djece nadležna je pravobraniteljica za djecu, a prijavu možete podnijeti na:

Pravobranitelj za djecu

Andrije Hebranga 4/1, 10000 Zagreb, Hrvatska

tel: 01/4929-669, fax: 01/4921-277

e-mail: info@dijete.hr, www.dijete.hr

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u pritužbi prema svim pravobraniteljima/icama:

– vaše ime, prezime  i adresu,

– naziv tijela na koje se odnosi pritužba,

– oznaku predmeta koji se vodi pred nadležnim tijelom,

– priložiti kopije akata donesenih u postupku i ostale relevantne dokumente,

– opis problema (navesti u čemu se sastoji povreda prava).