Potpisan ugovor za IPA projekt “Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena” (S.A.A.F.E.E.)

Partneri na projektu “Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena” su udruga Zora, Međimurska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Sigurna kuća. Cilj nam je smanjiti socijalnu isključenost žena u Međimurskoj županiji, posebno žrtava obiteljskog nasilja te dugoročno nezaposlenih žena. Projekt će trajati godinu dana.