PROJEKT: Život nakon nasilja – reintegracija žrtava nasilja u obitelji po izlasku iz skloništa

Život nakon nasilja – reintegracija žrtava nasilja u obitelji po izlasku iz skloništa je trogodišnji program koji provodi Udruga S.O.S. Rijeka, partneri na projektu su, pored Doma za žrtve obitelsjkog nasilja “Sigurna kuća” Čakovec, Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „IRIS“ Bjelovar, Dom za žrtve obiteljskog nasilja ˝Utočište Sv. Nikola˝ (Varaždin), te CZSS Krk. Projekt  obuhvaća razne aktivnosti, uključujući: psihosocijalnu/pravnu pomoć, podršku pri ostvarenju socijalnih prava i pomoć pri zapošljavanju, čime će s doprinijeti kvalitetnoj reintegraciji žena koje su preživjele obiteljsko nasilje. Program se provodi od 01. lipnja 2020. do 31. svibnja 2023. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

S ciljem informiranja, senzibilizacije šire javnosti i relevantnih dionika te povećanja kvalitete rada, program predviđa i medijsku kampanju, superviziju, stručne suradnje te izradu integracijskog priručnika.

Opći cilj programa je doprinos sprječavanju (re)institucionalizacije i socijalne isključenosti žrtava obiteljskog nasilja kroz osiguravanje veće dostupnosti i kvalitete integracijskih usluga te psos rijekaodignutu svjesnost i senzibilnost javnosti o problematici nasilja u obitelji.

Specifični ciljevi su:

Omogućavanje pristupa sveobuhvatnom i kvalitetnom integracijskom programu za žrtve nasilja u obitelji po izlasku iz skloništa/nasilnog odnosa (odnosno, pristup psihosocijalnom, pravnom savjetovanju te podršci pri zapošljavanju i ostvarivanju socijalnih prava)
Razvoj suradnje i kapaciteta organizacija civilnog društva i drugih organizacija s područja Republike Hrvatske koje pružaju smještaj i/ili pomoć žrtvama nasilja
Osvještavanje i edukacija javnosti; javno zagovaranje i komunikacija s relevantnim dionicima o problemu nasilja u obitelji i potrebi za učinkovitijom zaštitom žrtava.
Program će doprinijeti sprječavanju (re)institucionalizacije i socijalne isključenosti žrtava nasilja kroz osiguravanje veće dostupnosti i kvalitete integracijskih usluga te podignutu svjesnost i senzibilnost javnosti o problematici nasilja u obitelji kroz sljedeće skupine aktivnosti:

Integracijske aktivnosti, tj. psihosocijalno i pravno savjetovanje te podrška pri ostvarivanju socijalnih prava i zapošljavanju za žrtve nasilja u obitelji te po izlasku iz skloništa/nasilnog odnosa, koje aktivnosti će se odvijati uživo (za osobe s područja PGŽ, odnosno koje su u mogućnosti osobno doći na savjetovanje) ili telefonom/online (za osobe iz svih ostalih dijelova RH).
Integracijske aktivnosti obuhvaćaju i uključivanje korisnica programa u aktivnosti udruge te izradu integracijskog priručnika (namijenjenog žrtvama nasilja, ali i osobama koje rade sa žrtvama nasilja – kako bi ih mogli jednostavnije uputiti u njihova prava i pružiti im podršku, a sadržavat će stručne (psihosocijalne) savjete za život nakon napuštanja skloništa/nasilnog odnosa, informacije o najvažnijim pravnim pitanjima s kojima se osobe koje su proživjele nasilje susreću, kao i savjete vezane za (ponovno) uključivanje na tržište rada.

Edukacija, intervizija i supervizija stručnjaka za rad sa žrtvama nasilja što će osigurati kontinuirani razvoj kvalitete usluga koje se pružaju u sklopu programa, kao i stvaranje preduvjeta za razvoj vlastitog integracijskog programa u partnerskim organizacijama u budućnosti.
Osvještavanje javnosti i javno zagovaranje, odnosno
održavanje konferencije relevantnih dionika u radu sa žrtvama nasilja te izrada popratnih zaključaka i preporuka koje će biti upućene donositeljima odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini, a sadržavat će objedinjenu analizu nezadovoljenih potreba žrtava nasilja i preporuke za poboljšanje njihova položaja
medijska kampanja (kroz koju će se, uz sudjelovanje samih korisnica programa izraditi plakati s različitim porukama usmjerenim na osvještavanje nasilja i njegovih posljedica)
promocija projekta pomoću promotivno-informativnih materijala i medijskih istupa
važan dio projekta čine i javnozagovaračke aktivnosti (kao što je sudjelovanje u radu relevantnih mreža/povjerenstava) te komunikacija s donositeljima odluka, a sve u svrhu zagovaranja unapređenja i poboljšanja položaja žrtava nasilja u obitelji.