Projekt 365 dana …

O projektu i aktivnostima

Udruga Zora u suradnji s Udrugom žena Vukovar, Centrom za socijalnu skrb Čakovec i Sigurnom kućom Međimurske županije i provodi projekt “365 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja”.
U sklopu ovog projekta provodimo edukativne aktivnosti koje se bave rodnom ne/ravnopravnosti i rodno uvjetovanom nasilju među mladima kako bi pokazali da se ovom temom treba baviti sustavno a ne samo kada se obilježavaju važni datumi.
Educirati ćemo srednjoškolce iz MŽ o rodno-uvjetovanom nasilju, provesti ćemo 2 dnevnu edukaciju srednjoškolaca i predstavnika/ca institucija iz Međimurske županije koji se bave ovom problematikom, formirati ćemo radnu skupineu u svrhu kreiranja koordiniranih i sveobuhvatnih edukativnih alata; provesti javnu kampanju u svrhu senzibiliziranje javnosti o problematici (citylight posteri, reklama, planeri, brošure, akcija).
Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.