Zahvala donatorima

 

Zahvaljujemo Ljekarni Čakovec što je podržala naš rad donacijom od 5 tisuća kuna!

ljekarna Čakovec

 

Zahvala donatorima