Započeo projekt “365 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja”

Sigurna kuća u suradnji s udrugom Zora, Centrom za socijalnu skrb Čakovec i Udrugom žena Vukovar započinje s provedbom projekta „365 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“. Projekt obuhvaća provedbu niza edukativnih aktivnosti, koje će ukazati na rodnu ne/ravnopravnost i rodno uvjetovano nasilje, a kojima se želi poručiti da se ovom temom treba baviti sustavno, a ne samo prigodom obilježavanja važnih datuma. U sklopu projekta, srednjoškolci će se educirati o rodno uvjetovanom nasilju, održat će se dvodnevna edukacija za njih i predstavnike/ce Međimurske županije koji se bave ovom problematikom, formirat će se radna skupina za kreiranje edukativnih alata i provest će se javna kampanja kako bi se senzibilizirala javnost o problemu rodno uvjetovanog nasilja. Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.