ZAPOČEO PROJEKT “JEDNAKO VRIJEDNI”

Udruga «Zora», Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije i Dom za žrtve obiteljskog nasilja «Sigurna kuća» počeli su 01.07. provoditi projekt «Jednako vrijedni». Projekt je financijski podržan od strane Ureda za ravnopravnost spolova, a  trajat će do 31.12.2012.g.
Cilj projekta je upoznavanje stanovnika/ca Međimurske županije sa antidiskriminacijskim zakonskim okvirom Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije.

U sklopu projekta biti će organizirane edukacije o tome kako prepoznati buy cialis diskriminaciju, uznemiravanje i spolno uznemiravanje i na koji način se zaštititi postojećim mehanizmima. Sudionike/ce ćemo upoznali sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih odredbi koje čine antidiskriminacijsko zakonodavstvo. Teme će još biti i povezivanje, suradnja i aktivizam u lokalnoj zajednici tako da će se sudionici odmah moći angažirati na javnoj akciji koju ćemo organizirati. Također će biti tiskani edukativni letak te postavljeni bilboard plakati sa porukom projekta.