Započeo projekt “Povezani-za veze bez nasilja”

Započeo je projekt “Povezani-za veze bez nasilja” kojeg provode CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, Udruga Zora iz Čakovca, Mirovna Grupa Oaza Beli Manastir, Udruga Potencijal iz Rijeke i Udruga ZUM iz Pule.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u trajanju od 12 mjeseci. Aktivnosti će se provoditi u Međimurskoj, Istarskoj, Osječko baranjskoj i Primorsko goranskoj županiji te Gradu Zagrebu.

U okviru projekta pet udruga će u zajedničkim radom doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama i djelotvornoj prevenciji i sprječavanju nasilja u vezama mladih.
Provesti ćemo istraživanje čiji je cilj identifikacija prevencijskih programa koje provode srednje škole, udruge i obiteljski centri, a uključiti će analizu nacionalnih strategija i županijskih programa prema mladima i politika za ravnopravnost spolova. Podaci prikupljeni tijekom istraživanja i analize koristit će se u preporukama za razvoj modela dobre prakse u lokalnoj zajednici te aktivnostima zagovaranja i osvještavanja o važnosti prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih (javne akcije, medijski istupi i sl).
U raspravu o pitanju nasilja u vezama mladih uključit ćemo i relevantne stručnjake/kinje i donositelje/ce odluka kojima će biti ponuđena podrška u izradi i provođenju preventivnih programa.
Smatramo da je neophodno raditi s mladima na prevenciji nasilja jer je to doba kada ulaze u prve veze i vrlo često ne prepoznaju neke vrste ponašanja u svojim vezama kao nasilje. Nasilje u vezama može imati neposredne, kao i dugoročnije posljedice za žrtve, počinitelje/ice, obitelji i zajednicu. Nužno je raditi na prepoznavanju i uklanjanju rodnih stereotipa i mitova o nasilju koji opravdavaju i podržavaju nasilje protiv žena. Uzme li se u obzir koliko je problem ozbiljan – kao i koliko je složen – učinkovita reakcija zahtjeva trajnu posvećenost i suradnju zajednice, osoba na pozicijama odlučivanja i stručnjaka i stručnjakinja, te uključivanje mladih.